Вторник, 17.07.2018, 08:26Главная | Регистрация | Вход

Меню сайта

Категории каталога

Форма входа

Приветствую Вас Гость!

Поиск

Наш опрос

Чи потрібен сайт НСТ?

Загалом відповідей: 26

Статистика


Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Каталог статейКаталог статей
Главная » Статьи » Про НСТ

Положення НСТ

ПОЛОЖЕННЯ
Про Наукове студентське товариство
Херсонського національного технічного університету
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Наукове студентське товариство Херсонського національного технічного університету (далі НСТ) є громадською неприбутковою науковою організацією ХНТУ без створення юридичної особи. НСТ організовується з метою розвитку форм науково-дослідної роботи студентів, що сприяє підвищенню якості їхньої підготовки як висококваліфікованих фахівців.
1.2. НСТ діє на засадах добровільності, рівноправності його членів, законності та гласності.
1.3.Діяльність НСТ регламентується на основі програмних документів, розпоряджень адміністрації ХНТУ, а також цього Положення.
1.4. Основним принципом управління НСТ є колегіальність прийняття рішень персональною відповідальністю за їх виконання.
1.5. НСТ має бланки з власною символікою.
2. ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Основними завданнями НСТ є:
- Виховання гармонійно розвиненої особистості студента;
- Надання нової якості науково-дослідній та науково-практичній роботі студентів і розширення кола її учасників з метою набуття практичного досвіду роботи з фахового спрямування;
- Закріплення у студентів теоретичних та практичних знань, розвитку творчого мислення та досягнення синергічного ефекту в освоєнні навчальних дисциплін;
- Сприяти вирішенню конкретних практичних проблем суб'єктів господарювання шляхом залучення творчого потенціалу студентів;
- Набуття студентами досвіду в організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях тощо.
2.2. Метою НСТ є залучення студентів на добровільних засадах до здійснення самостійної та колективної науково-дослідної та науково-практичної діяльності із запрошенням до співпраці професорсько- викладацького складу університету, аспірантів та молодих науковців.
2.3. Напрямками діяльності НСТ є:
- Організація та проведення наукових конференцій, конкурсів, семінарів, симпозіумів, круглих столів, лекцій тощо;
- Участь та сприяння в розробці і реалізації проектів, що можуть бути запропоновані підприємствами та організаціями;
- Інформування та забезпечення участі студентів в різноманітних заходах (конференціях, конкурсах, семінарах тощо), що проводяться іншими організаціями;
- Співпраця з іншими організаціями, установами та підприємствами незалежно від форми власності та форми господарювання, в тому числі з іноземними, або їх представництвами чи підрозділами;
- Інші напрямки діяльності.
3. ЧЛЕНСТВО У НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ

3.1. У роботі НСТ можуть брати участь всі студенти університету незалежно від форми навчання.
3.2. Членом НСТ може бути студент, що активно займається науково- дослідною діяльністю та визнає Положення про НСТ.
3.3. Прийом у члени НСТ проводиться Координаційною радою на підставі письмової заяви.
3.4. Член НСТ зобов'язаний:
- Дотримуватись Положення про НСТ;
- Брати активну участь у діяльності НСТ;
- Сприяти виконанню завдань НСТ;
3.5. Член НСТ користується правами:
- Обирати та бути обраним у керівні органи НСТ;
- Брати участь у обговоренні всіх питань діяльності НСТ
- Приймати участь у роботі наукових конференцій, семінарів, симпозіумів та в інших заходах, що проводить НСТ;
- Представляти результати своєї наукової роботи у виданнях НСТ та наукових виданнях університету;
- Отримувати повну інформацію з питань діяльності НСТ, методичну та іншу допомогу.
3.6. Припинення членства в НСТ
- Припинення членства в НСТ може бути здійснено за заявою члена НСТ або у випадку закінчення навчання в університеті.
- Член НСТ може бути виключений з товариства за порушення даного Положення. Питання про виключення з НСТ вирішується Координаційною радою. За виключеним з НСТ зберігається право у двомісячний термін подати апеляцію до Координаційної ради або на Загальні збори.
4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА.
4.1 .Вищім органом НСТ є Загальні збори його членів.
Загальні збори:
- Приймають Положення про НСТ, вносять до нього зміни і доповнення;
- Обирають Голову НСТ ;
- Дають оцінку діям, документам, заявам НСТ, анулюють їх;
- Приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію НСТ;
- Приймають рішення про створення комісії та затверджують напрямки їх діяльності;
- Приймають до розгляду та вирішення інші питання діяльності НСТ.
4.2. Загальні збори є повноважними за наявністю двох третин членів НСТ. Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх. Рішення щодо програмних документів, Положення, доповнень та змін до них приймається двома третинами голосів.
4.3. Загальні збори скликаються за рішенням Координаційної ради не рідше, ніж двічі на рік, про що члени товариства повинні бути проінформовані за 14 днів до їх проведення.
4.4. Позачергові Загальні збори НСТ можуть бути скликані Координаційною радою або на вимогу третини членів НСТ.
4.5. Координаційна рада НСТ є керівним органом в період між Загальними зборами. До складу Координаційної ради входять:
- Голова НСТ;
- Заступник Голови НСТ;
- Голови НСТ факультетів;
- Голови комісій НСТ.
Засідання Координаційної ради скликається Головою НСТ у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
4.6. Координаційна рада:
- Скликає Загальні збори НСТ;
- Координує діяльність НСТ;
- Забезпечує виконання рішень Загальних зборів;
- Приймає рішення щодо вступу та виключення з членів НСТ
- Формує склад комісій;
- Готує звіти про діяльність НСТ;
- Спільно з адміністрацією університету затверджує кошторис витрат НСТ;
- Приймає рішення з інших питань.
4.7. Засідання Координаційної ради є повноважним за наявністю не менш ніж половини від кількості її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх і обов'язкові для виконання усіма членами НСТ.
4.8. Голова НСТ:
- Репрезентує НСТ;
- Скликає засідання Координаційної ради;
- У період між засіданнями Координаційної ради виконує оперативне керівництво НСТ;
- Призначає заступника та делегує йому окремі повноваження.
4.9.Голова є членом Вченої ради університету за посадою.
5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
5.1. Для забезпечення діяльності НСТ ректорат університету закріплює за НСТ приміщення, виділяє оргтехніку і витратні матеріали, створює інші необхідні умови для його ефективної діяльності.
5.2. Ректорат, Вчена Рада, деканати, кафедри та інші підрозділи університету сприяють найповнішому інформаційному забезпеченню НСТ.
5.3. Фінансування поточної діяльності НСТ, а також окремих його проектів та програм здійснюється університетом відповідно до затвердженого кошторису.
6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.
6.1. Діяльність НСТ припиняється шляхом його ліквідації або реорганізації. Рішення про ліквідацію та реорганізацію приймається Загальними зборами НСТ і погоджується з адміністрацією ХНТУ.

Категория: Про НСТ | Добавил: nst-kntu (03.11.2007)
Просмотров: 651 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018 |